top of page

על הספרייה

ספריית גן לוינסקי היא מרכז קהילתי-חינוכי הפועל בשכונת נווה שאנן בתל אביב-יפו, אחת  השכונות המוחלשות ביותר בישראל. בעשרים השנים האחרונות הפכה השכונה למרכז חייהן של קהילות מבקשי המקלט ומהגרי העבודה בישראל. שכונת נווה שאנן סובלת מזה שנים רבות מהזנחה מתמשכת מצד הרשויות – סחר בסמים, סחר בנשים, ורמות גבוהות של פשיעה ואלימות הן מנת חלקה של השכונה, הסובלת גם מהעדרם של מוסדות קהילתיים לחינוך, תרבות ואמנות. כיום אין בשכונה מתנ"ס, ספרייה ציבורית או מרכז קהילתי, ובוודאי שלא כזה המסוגל להתמודד עם המורכבות של הפסיפס האתני-תרבותי בשכונה. 

 

אל מול מציאות זו הקימה עמותת ארטים את "ספריית גן לוינסקי", מרכז קהילתי, ששם לו למטרה לקדם את העיסוק בחינוך, תרבות ובאמנות בשכונה. הפרויקט שואב את השראתו מן התפיסה שחינוך, תרבות ואמנות הן זכויות בסיסיות של כל אדם באשר הוא אדם, חשובות לא פחות מצרכים גופניים - ולעיתים אף יותר. הספרייה מחויבת לקידום זכויות האדם של הקהילות המגוונות המתגוררות בדרום תל אביב על ידי העצמה של יחידים וקבוצות, עידוד התארגנות קולקטיבית וסנגור על זכויותיהם. על מנת להשיג מטרה זו, אנו מפעילים תכניות חינוכיות ותוכניות העשרה מגוונות שמבקשות לצייד ילדים ומבוגרים בכלים וכישורים שיסייעו להם לשפר את חייהם, לפתח את יכולותיהם ולקדם שינוי חברתי.

 

מטרתם של כל הפרויקטים שמפעילה ספריית גן לוינסקי היא לקדם חברה הוגנת, שוויונית ושיתופית יותר למען מבקשי המקלט, מהגרי העבודה, תושבי ישראל ומשפחותיהם. הדבר נעשה באמצעות שלוש תכניות מרכזיות – מרכז קהילתי לילדים ונוער, מרכז קורסים והכשרות למבוגרים וקידום זכויות חינוכיות של ילדים.

bottom of page