אישורים ודוחות כספיים

ספריית גן לוינסקי (ע"ר 580496198) היא מוסד ללא מטרות רווח, שאינו זוכה לכל תמיכה ממשלתית או עירונית. פעילות העמותה מתאפשרת בזכות תמיכתם של ארגונים, קרנות ותורמים פרטיים.