top of page

מרכז חינוכי לילדים ונוער

chess board
chess sticker

פעילות חינוכית

מרכז הילדים משרת מעל 200 מילדי השכונה, ופועל לקדם באמצעות התכניות המוצעות במסגרתו את יכולותיהם הלימודיות והחברתיות. הזנחת הרשויות הביאה להתעצמותן של תופעות שוטטות של ילדים בשכונה, בה הם חשופים לאלימות, זנות ופשיעה. לאור זאת, מרכז הילדים מהווה הלכה למעשה בית עבור ילדים רבים, בו הם מקבלים אוזן קשבת ומענה לצורכיהם הרגשיים והחברתיים. המרכז-הקהילתי הפך במשך השנים למרכז חברתי משמעותי עבור ילדים רבים והוא מאפשר להם לשהות בסביבה בטוחה בה הם יכולים להתפתח, לשחק, ליצור וללמוד. בנוסף לכך, המרכז פועל להגדיל את ביטחונם של הילדים על ידי תמיכה בהוריהם בתהליך המימוש של זכויות ילדיהם, על ידי פעולות סנגור שמכוונות לרשויות הרווחה והחינוך. זהו אחד המרכזים היחידים בשכונה שמשרתים ילדי מהגרים ומבקשי מקלט. 

מרכז הילדים מציע מגוון תכניות חינוכיות להורים וילדים

Color Palette

חוגי יצירה ואומנות

קורסים לילדים במגוון תחומים: תיאטרון, תנועה, קצב, יוגה, אמנויות לחימה, ריקוד, אמנות פלסטית, קרקס ועוד.

pencil

מרכז למידה

מרכז הלמידה נועד לפתח ולקדם את היכולות החינוכיות של הילדים, בדגש על שיפור הישגיהם הלימודיים.

flower

פעילות ציבורית

פעילויות הכוללות קריאה, משחק וסדנאות יצירה משותפות.

flag

קבוצות מנהיגות חברתית

הקבוצות מעודדות את המשתתפות והמשתתפים לעשיה אקטיביסטית בכל הקשור להתמודדות עם התנאים החברתיים והפוליטיים המשפיעים על חייהם. 

soccer ball

קבוצות הכדורגל

במרכז פועלות חמש קבוצות כדורגל לבנות ולבנים, שמטרתן היא קידום ערכים של שוויון, יצירת שיח אלטרנטיבי שמתאפיין בדיאלוג ולא באלימות, קידום מיומנויות של עבודה קבוצתית והעצמת תחושת המסוגלות.

bottom of page