top of page

ספריית גן לוינסקי (ע"ר 580496198) היא מוסד ללא מטרות רווח, שאינו זוכה לכל תמיכה ממשלתית או עירונית. פעילות העמותה מתאפשרת בזכות תמיכתם של ארגונים, קרנות ותורמים פרטיים. 

העברה בנקאית:

לחשבון: ארטים, צוות אמנות בין תחומית. הבנק הבינלאומי הראשון (מספר 31). סניף: ראשי ירושלים (מספר 012)

מספר חשבון:
409-196967

המחאה לפקודת: ארטים, צוות אמנות בין תחומית.

שליחה: ארטים, צוות אמנות בין תחומית, תא דואר 1301, תל אביב-יפו, ישראל.

תרומה דרך PAYPAL

תרומה

girl is writing the word dream

* אנא יידע/י את העמותה על ההעברה, את הסכום ומספר סימוכין, שם התורם וכתובת למשלוח הקבלה, בדוא"ל (arteam.gl@gmail.com).
קבלה תשלח לתורם.

* לפרטים נוספים אודות אפשריות התרומה ניתן ליצור קשר עימנו בדוא"ל arteam.gl@gmail.com

* כל התרומות מועברות ישירות לארגון, נרשמות ומדווחות כחוק ומוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה.

* תרומת בגדים וציוד - עקב מחסור במקום לאחסון, אנו לא יכולים לקבל תרומות בגדים וציוד.

bottom of page