top of page

מרכז חינוכי קהילתי למבוגרים

shape pattern

קורסים והכשרות

המרכז החינוכי קהילתי מציע קורסי ערב לחברי קהילות מבקשי המקלט ומהגרי העבודה, לאור העדרן הכמעט מוחלט של מסגרות לימודיות עבורם. השיעורים הנלמדים במרכז החינוכי-קהילתי מכוונים להגדיל את הידע והכלים של מבקשי המקלט ומהגרי העבודה, באופן שיסייע להם למצות הזדמנויות בשוק העבודה, להרחיב את הבנתם את החברה הישראלית ולציידם בכלים לעמוד על זכויותיהם. בנוסף לכך, המרכז מהווה מרחב להעצמה קהילתית ומציע מסגרות לקידום מנהיגות מקומית. הסילבוסים של הקורסים מפותחים על ידי צוות הארגון על מנת שיתאימו לצרכים של הקהילות. המורים והמורות במרכז מלמדים בו בהתנדבות על בסיס שבועי. רבים מהמורים התחילו כתלמידים במרכז והתקדמו להוראה.

בכל שנה, מעל ל-1500 תלמידים ותלמידות משתתפים במגוון רחב של תכניות הלימוד במרכז. הקורסים המוצעים כוללים: 

שש רמות של עברית, חמש רמות של אנגלית, שתי רמות של צרפתית, פוטושופ ועיצוב גרפי, צילום, עריכת ווידאו, חמש רמות של טכנאות מחשבים, תכנות, תפירה ועיצוב גזרות ותדמיתנות. 

קבוצת  המנהיגות

ייחודיותו של המרכז החינוכי-קהילתי שלנו טמונה בכך שהוא מנוהל על ידי קבוצת מנהיגות המורכבת מפעילים מקרב מבקשי המקלט ומהגרי העבודה. קבוצת המנהיגות, שהקימה את המרכז, מלווה ומנהלת את הפרויקט בעשור האחרון. היא מורכבת מפעילים ממדינות מוצא שונות – ליבריה, סודן, פיליפינים, אריתראה ועוד - שנושא החינוך קרוב ללבם והם בחרו לקדם אותו יחד בקרב קהילותיהם. חברי הקבוצה נפגשים אחת לשבוע, מרכזים ומלמדים קורסים שונים ומפיצים את התוכנית בקרב הקהילות שלהם. מודל העבודה במרכז החינוכי-קהילתי מתבסס על עשייה משותפת יחד עם הקהילה בהובלתה של קבוצת המנהיגות.

 

חברי קבוצת המנהיגות:

אנג'לינה רובלס (2009), ג'ון קורונדו (2009), קוני ויאבטה (2010), חסן מוחמד עבדדאלה (2011), חסן עבדללאה אדם יחיא (2011), אמיליטה שני (2014), מרי כריסטינה ישראלי (2014), חביב מוחמד (2018), מרים אברהים סעיד אדינטי (2018), תימנית אסמלש פטווי (2020).

הישגים מרכזיים

בשנת 2020 מספר הסטודנטים במרכז הגיע ל-500 תלמידים בכל סמסטר.

בין השנים 2019-2020 גדל מספר הנשים במרכז והוא עומד כיום על כ-40% מכלל התלמידים.

כ-60% מהמורים המלמדים במרכז הקהילתי-חינוכי הם חברי קהילות המהגרים והפליטים.

בשנת 2019, חמישה מתלמידי המרכז, שלמדו בקורס העברית המתקדם, התקבלו ללימודים אקדמאיים באוניברסיטה, לאחר שהצליחו לשפר את רמת העברית ולעמוד בסטנדרטים אקדמיים. חמשת הסטודנטים זוכים לחונכים אישיים ולליווי צמוד של המרכז במהלך לימודיהם באוניברסיטה.

עשרות סטודנטים התקדמו בשוק העבודה והצליחו להביא לשיפור בתנאי ההעסקה שלהם בזכות המיומנויות שרכשו בקורסים של המרכז.

bottom of page